• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Kościół zbudowany jest w stylu późnobarokowym na planie krzyża. Ma długość czterdziestu ośmiu metrów,  szerokości  trzynastu metrów a łącznie z kaplicami bocznymi trzydzieści jeden metrów. Kościół otoczony jest pseudobarokowym murem i bramą z 1900r. Jest jednonawowy, z nieco większym prezbiterium, zamkniętym półkoliście od wschodu, osiągającym długość dziesięciu metrów.
Posiada dwie podobne boczne kaplice w kształcie podkowy, pokryte kopułami z blachy   miedzianej. Fasadę główną świątyni zwieńczają dwie wieże z ośmiobocznymi hełmami   o kształcie cebulastym, ukośnie ustawione do frontu, zakończone pozłacanymi krzyżami.

Do prezbiterium dobudowano dwie prostokątne, piętrowe przybudówki: od północy -   skarbczyk, a od południa - zakrystię.

Przy kościele w poł. XIX w. wybudowano plebanię, a w 1856 r. neogotycką dzwonnicę   w  stylu gotyku angielskiego.

W ostatnich latach XX wieku kościół gruntownie wyremontowano. Przełożono dach, wymieniono hełmy na wieżach. W 2001 r. podjęto prace wokół kościoła, czego efektem było wyłożenie obejścia starobrukiem. W latach 2005 - 2006 odnowiono elewację zewnętrzną, która nabrała nowych barw. To przedsięwzięcie podjęto w związku z przeżywanymi w 2006 roku Dożynkami Archidiecezjalno - Wojewódzkimi. Rozpoczęto też osuszanie fundamentów kościoła.