• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z ok. 1760 roku posiada bogatą dekorację stiukową. W latach 1937 - 1938 wystrój kościoła wzbogacono o nową, wykonaną w technice figuralnej, polichromię, według projektu prof. Wacława Taranczewskiego z Poznania, przedstawiającą sceny z życia Maryi. Polichromia ta została odrestaurowana w latach siedemdziesiątych XX wieku.

W ołtarzu głównym nad obrazem widnieje Duch Święty, a w zwieńczeniu Bóg Ojciec. Między kolumnami stoją rzeźby świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Katarzyny, św. Rozalii oraz Archaniołów Michała i Rafała.

W prezbiterium po bokach znajdują się stalle dwurzędowe, przyozdobione herbem Lubasza. Na piętrze z każdej strony znajdują się loże. Nad wejściem do prawych stalli umieszczony jest portret małżonków Boncza - Miaskowskich, fundatorów świątyni. Sklepienie prezbiterium przedstawia wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, otoczonej wieńcem Ewangelistów oraz świętych Józefa, rodziców Maryi i Jej krewnej Elżbiety. Na bocznych ścianach prezbiterium umieszczone są drogocenne wota - ocalałe po kradzieży - ofiarowane w 1651 r. za ocalenie w bitwie pod Beresteczkiem przez Teodora i Łukasza Gorajskich.

W przejściu z prezbiterium do nawy, po lewej stronie - patrząc na ołtarz główny - widać rzeźbioną ambonkę, a po prawej chrzcielnicę przedstawiającą chrzest Jezusa w Jordanie.

Kościół oprócz ołtarza głównego posiada także pięć bocznych ołtarzy.

Z prawej strony prezbiterium znajduje się ołtarz z wizerunkiem św. Walentego męczennika, a nad nim obraz św. Rocha. Na ołtarzu umieszczone są też postaci św. Wawrzyńca oraz druga postać nieznanego świętego.

Po lewej stronie prezbiterium natomiast, stoi ołtarz św. Jana Nepomucena, gdzie umieszczony jest również obraz św. Rozalii.

W kaplicy bocznej św. Krzyża - po prawej stronie kościoła - umieszczony jest ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Najświętszego Serca Jezusa. Na czerwonym tle umieszczony jest krzyż z postacią Zbawiciela, a przed nim na ołtarzu stoją postacie Maryi i św. Jana - umiłowanego ucznia. Obok nich natomiast znajdują się biblijne postacie Mojżesza i Aarona. Pod krzyżem umieszczona jest figura Serca Pana Jezusa. Z lewej strony kaplicy widoczna jest figura św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na suficie malowidło przedstawia Pietę i dwa pogrążone w smutku anioły. Nad arkadami kaplicy południowej umieszczone zostały symbole Męki Pańskiej.

Druga boczna kaplica, znajdująca się z lewej strony kościoła, nosi nazwę św. Wojciecha i św. Stanisława Szczepanowskiego - biskupa i męczennika. Nad arkadami kaplicy północnej widnieją symbole męczeństwa św. Wojciecha oraz herb Nałęcz, jak również inicjały ZZSMWK (Zofii ze Skałkowskich Miaskowskiej, Wojewodziny Kaliskiej). Wnętrze kaplicy zdobią dwa ołtarze. W pierwszym umieszczony jest obraz św. Wojciecha, a pod nim znajduje się figura św. Antoniego Padewskiego. Na zwieńczeniu ołtarza widnieje wizerunek św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa i Doktora Kościoła. Sąsiedni ołtarz w tej kaplicy przedstawia św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (jest to XVII wieczna kopia Rubensa, której oryginał znajduje się w Pinakotece w Monachium). Kiedyś znajdował się on w ołtarzu głównym pierwszego kościoła parafialnego. Przed nim, na podwyższeniu umieszczony jest mniejszy obraz, ukazujący św. Józefa na łożu śmierci. Na suficie przedstawione jest Narodzenie Pana Jezusa.

Między bocznymi kaplicami, na płaskim stropie nawy umieszczono sceny z życia Najświętszej Maryi Panny, które są okolone wizerunkami polskich świętych. W środkowej części nawy, na ścianie po prawej stronie (patrząc w stronę chóru), znajduje się obraz św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Nad wejściem głównym do kościoła znajduje się - ozdobiony przez artystów włoskich - chór z organami oraz rzeźbami przedstawiającymi aniołów.

Pod kościołem znajdują się dwie krypty: pod prezbiterium - dla zmarłych kolatorów, druga natomiast w kaplicy św. Krzyża - dla zmarłych proboszczów.

W 2002 r. położono marmurową posadzkę przy stallach oraz w bocznych kaplicach; postawiono też marmurowy ołtarz i ambonkę. W roku następnym, czyli 2003 położono marmurową posadzkę w nawie głównej, jak również wymalowano wnętrze kościoła. W 2005 r. natomiast odrestaurowano główny ołtarz.

Odpust

Dnia 8 września - Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, poprzedzona kilkoma dniami podczas których przybywają pielgrzymi z Archidiecezji i Dekanatu.

Obchodzone są także inne dni odpustowe: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w ósmą Niedzielę Wielkanocną, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Walentego i w rocznicę konsekracji kościoła.