• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

PIEŚŃ – „Witaj nam lubaska”:

"Witaj nam Lubaska Matko Jedyna,
uproś nam łaskę u swego Syna,
witaj, ach witaj Niepokalana,
witaj, ach witaj Matko kochana".

 

Matko Najmilsza i Pani Lubaska Królowo Rodzin/ Ty z taką dobrocią spoglądasz na nas z tego cudownego Obrazu/ i od tylu wieków otaczasz nas Swoją matczyną opieką/ O Matko, która tutaj królujesz w swoim wizerunku/ i nie przestajesz odbierać hołdów od ludzi tej ziemi i pielgrzymów/ przyjmij i nasze pokorne modlitwy/ dziękczynienia/ ufności i błagania/ Jak przed wiekami/ tak i teraz/ strzeż i wzmacniaj wiarę naszą cudami/ i otaczaj matczyną opieką/ Usłysz nas o Matko Boska Lubaska – Królowo Rodzin/ przyjmij nasze pokorne błagania/ i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna Swego którego trzymasz w swoich rękach/ Wyproś nam u Syna swego tę łaskę/ o którą w tej nowennie pokornie proszę/ którą pragnę i tak bardzo potrzebuję … Maryjo/ Matko Boża i Pani Lubaska! Wpatrując się w Ciebie/ podziwiamy wielkie rzeczy/ jakie uczynił Ci Bóg Wszechmogący/ Ty Matko Najmilsza nie tylko strzeżesz dusz naszych/ ale i rodzin naszych/ Dlatego przychodzimy przed Twój obraz ufni/ że wszystkiego potrzebnego dobra/ udzieli nam przez Ciebie Bóg Wszechmogący. Amen.

 

Wychwalajmy Maryję Matkę Syna Bożego
Powtarzamy:
Módl się za nami

Maryjo, Boża Rodzicielko.
Maryjo, przyczyno zbawienia.
Maryjo, Matko Kościoła.
Maryjo, w której Kościół już osiąga doskonałość
Maryjo, z którą Kościół znajduje się u stóp krzyża.
Maryjo, wzorze wiary i miłości.
Maryjo, która jednoczysz człowieka z ofiarą Chrystusa.
Maryjo, wsłuchująca się w natchnienia Ducha Świętego.
Maryjo, Królowo Rodzin.
|Maryjo, szafarko łask wszelkich.
Maryjo, obecna teraz i w godzinę naszej śmierci.
Czuła Matko sierot.
Dziewico – Mistrzyni trwania w miłości.
Nauczycielko milczenia.
Pani wstawiająca się za nami u swego Syna.
Wychowawczyni powołań kapłańskich.
Umocnienie słabych.
Żywicielko głodnych.

PIEŚŃ – „Ze wzgórz Lubasza”

 

MODLITWA POCHWALNA DO MATKI BOŻEJ LUBASKIEJ
Wszyscy:

Bądź pozdrowiona/ Pani Lubaska/ Królowo Rodzin! Już od czterech wieków w naszym kościele królujesz/ Matko Najmilsza/ puszczy naszej Pani/ i ludu spracowanego nadziejo./ Dzisiaj zebrani przed Twoim obrazem/ hołd Ci należny składamy/ Racz więc błogosławić z Synem Twoim grono wiernego Ci Ludu Bożego/ W Twe ręce dziś Pani Lubaska składamy nasze modlitwy i prośby/
Przychodzimy do Ciebie jako do ucieczki grzeszników/ pełni wiary/ nadziei i miłości/ wierząc/ że jesteś najpewniejszą drogą do Chrystusa Zbawiciela./ Matko Najlepsza/ nie tylko strzeżesz dusz naszych/ ale i troszczysz się o nasze życie doczesne/ Racz spojrzeć na nas łaskawie i racz wysłuchać naszych dziękczynnych modlitw. Amen.

Powtarzamy: Dziękujemy Tobie – Królowo Rodzin

Za rodziców, którzy przekazali nam życie
Za cierpliwie kochające matki
Za nasze rodziny
Za łzy radości matki i ojca
Za dom rodzinny
Za opiekę nad sierotami i wdowami
Za rodzeństwo
Za nauczycieli i wychowawców
Za księży i katechetów
Za uzdrowionych z choroby
Za pociechy w smutku i opuszczeniu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wszystkie dobre spowiedzi w naszym życiu
Za nawróconych pielgrzymów
Za nadzieję zbawienia przy Twojej pomocy
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone za Twoim wstawiennictwem
Za opiekę nad naszą parafią

Wspólne błagania i prośby
Powtarzamy: Prosimy Cię Maryjo, pospiesz z pomocą

Matko Boża, polecamy cały Kościół Chrystusowy, byś była Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.
Oddajemy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice.
Oddajemy Ci w macierzyńską opiekę, chorych cierpiących i samotnych.
Oddajemy Ci nasze rodziny – wejdź w nie i pogódź zwaśnionych, połącz rozdzielonych, umocnij jedność i miłość małżeńską.
Oddajemy Ci dzieci i młodzież – uproś jej zapał dla dobra i wzbudź liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Oddajemy Ci w Twoją macierzyńską opiekę nasze pokorne prośby…………………………………………….
Oddajemy Ci przez miłosierdzie Twego Syna naszych zmarłych…………………………………………………….
Oddajemy Ci siebie samych – bądź z nami w każdej chwili naszego życia, prowadź nas i błogosław nam, naszej parafii, Ojczyźnie naszej i całemu światu.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Wszyscy:

Matko Boża Niepokalana Maryjo!/ Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,/ radości i cierpienia,/ wszystko czym jestem i co posiadam./ Ochotnym sercem oddaje się Tobie w niewolę miłości./ Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi/ i dla pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką/ Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą/ przez Ciebie/ i dla Ciebie/ Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam/ Ty zaś wszystko możesz,/ co jest wolą Twego Syna./ Ty zawsze zwyciężasz./ Spraw więc wspomożycielko wiernych,/ by moja rodzina,/ parafia/ i cała ojczyzna/ były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.